Turn On Javascript please for correct site working!

TEL  016/820 700
CONTACT

 

Waardevolle voorwerpen

Wat te doen na diefstal van waardevolle voorwerpen?

Geef de diefstal aan

Geef de diefstal of diefstalpoging aan bij de politie. De algemene voorwaarden van woningverzekeringen bepalen meestal dat de verzekerde, in geval van diefstal of poging tot diefstal, binnen de 24 uur een klacht moet indienen bij de politie en aan de verzekeraar een kopie van het proces-verbaal moet bezorgen.

Neem snel alle nodige stappen als er effecten of andere waardepapieren gestolen zijn. Als er kredietkaarten zijn verdwenen, verwittig dan de kredietorganisaties (bel ‘Card Stop’ op het nummer +3270344344).

Geef het schadegeval bij uw verzekeraar aan door hem zo precies mogelijke informatie te geven over:

    * de omstandigheden van de diefstal
    * de verliezen en beschadigingen

Om uw verklaring kracht bij te zetten kunt u foto's van eventueel geforceerde deuren of vensters toevoegen, of van de wanorde die de inbrekers hebben achtergelaten ... Als er getuigen zijn, geef hun gegevens dan door aan de verzekeraar.
Bewijs het bestaan en de waarde van de gestolen voorwerpen

Om in geval van diefstal vergoed te worden, zal u het bestaan en de waarde van de gestolen voorwerpen moeten bewijzen.

Dat geldt voor alle gestolen goederen, maar bij diefstal van juwelen is het bewijs vaak moeilijker. Bepaalde stukken kunnen zeer oud zijn, u kunt ze geërfd hebben of als cadeau gekregen hebben ..., en u heeft in dergelijke gevallen niet altijd de nodige documenten om te bewijzen dat u de eigenaar bent.
De oplossing: stel vanaf nu een inventaris op van alle waardevolle voorwerpen in uw bezit, samen met de bijbehorende bewijsstukken

Om de stappen na een diefstalschade te versnellen en te vergemakkelijken, en te kunnen bewijzen dat u de eigenaar van de gestolen voorwerpen bent, heeft u er alle belang bij om een dossier op te stellen waarin u een inventaris opmaakt van al uw waardevolle voorwerpen, met informatie en de volgende bewijsstukken:

    * het merk, type, aankoopjaar, eventueel andere details
    * het aankoopbewijs (facturen, reparatiebonnen, uittreksels van uw betaalkaart,…),

en, in het bijzonder voor juwelen:

    * het garantiebewijs,
    * het echtheidscertificaat,
    * foto's (vooral van de juwelen, gedragen tijdens verscheidene gelegenheden),
    * de notariële inventaris, indien het om geërfde voorwerpen gaat,

Op de website van de FOD Binnenlandse Zaken kunt u een formulier vinden om uw goederen te registreren, genaamd ‘save your numbers’.

feedcontent: 
1