Turn On Javascript please for correct site working!

TEL  016/820 700
CONTACT

 

Omzetverzekering

De omzetverzekering is een gewaarborgd inkomen,met een aantal specifieke kenmerken.

De omzetverzekering wordt onderschreven door een vennootschap, die ook de begunstigde van de uitgekeerde rente is. De verzekerde in het contract is de zaakvoerder of een key-man binnen de vennootschap die cruciaal is voor de continuïteit van de omzet van de vennootschap. Het verzekerde risico is de arbeidsongeschiktheid van de verzekerde bij ziekte of ongeval.

De verzekerde rente is een percentage van de omzet van de vennootschap. De maximum te verzekeren rente bedraagt 60% van deze omzet na aftrek van eventuele handelsgoederen, grondstoffen en hulpstoffen) - 80% van het bruto belastbaar beroepsinkomen van de verzekerde wat maximum te verzekeren is via een contract gewaarborgd inkomen). Voordelig is dat de betaalde premies fiscaal aftrekbaar zijn voor de vennootschap. Wanneer de verzekerde langdurig arbeidsongeschikt wordt en beslist om de vennootschap te vereffenen, wordt de rente omgezet in een kapitaal dat uitgekeerd wordt aan de vennootschap. Verzeker uw vennootschap en krijg een gewaarborgde omzet bij ziekte of ongeval.