Turn On Javascript please for correct site working!

TEL  016/820 700
CONTACT

 

BA Uitbating

Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid

Als ondernemer loopt u het risico verantwoordelijk te zijn en bijgevolg aansprakelijk gesteld te worden voor schade die u, in het kader van uw beroepsactiviteiten en uiteraard die van uw onderneming, zou kunnen toebrengen aan klanten, leveranciers en derden.

De regelingsbasis van het contract Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating vinden we terug in de artikelen 1382 tot 1386 bis van het Burgerlijk Wetboek en is steeds gebaseerd op de principe van ‘fout’, ‘schade’ en ‘oorzakelijk verband’.

De financiële gevolgen wanneer u aansprakelijk gesteld wordt kunnen zwaar doorwegen op de resultaten van uw bedrijf. Zodanig zelfs dat in sommige gevallen het voortbestaan van de onderneming in gevaar kan komen.

De polis Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating komt hieraan tegemoet door het verstrekken van een brede dekking voor schade die toegebracht wordt aan derden en dit voor zowel lichamelijke als stoffelijke schade.
Dit contract dekt niet alleen de burgerlijke aansprakelijkheid van uzelf als bedrijfsleider, maar ook deze van uw vennoten, de verschillende personeelsleden en alle andere personen die deel uitmaken van uw onderneming (bijvoorbeeld ook medewerkers op interimbasis).
De schade kan rechtstreeks of onrechtstreeks een gevolg zijn van uw beroepsactiviteiten, maar ook van het eenvoudige feit toegankelijk te zijn voor derden. Iemand die in uw bedrijfsgebouw zich verwondt na een val op een gladde vloer kan zich tegen u keren.

Zoals uw bedrijf maatwerk aflevert voorziet een contract BA Uitbating de mogelijkheid beroep te doen op verschillende uitbreidingsmogelijkheden afhankelijk van de noden of wensen van uw onderneming.

De waarborg Rechtsbijstand neemt bijvoorbeeld onderzoeks-, gerechts- en expertisekosten voor haar rekening in het kader van de burgerlijke en/of strafrechtelijke verdediging ingevolge een procedure.