Turn On Javascript please for correct site working!

TEL  016/820 700
CONTACT

 

BA Toevertrouwd Goed

In uitbreiding van de algemene waarborg ‘BA Uitbating’ verzekert de dekking ‘toevertrouwd goed’ niet enkel de burgerlijke aansprakelijkheid, maar ook uw contractuele aansprakelijkheid.

Waar het contract burgerlijke aansprakelijkheid geen tussenkomst verleent voor schade die u veroorzaakt aan uw eigen goederen is dit wel voorzien onder de waarborg ‘toevertrouwd goed’ voor de schade die berokkend wordt aan goederen die u door derden in het kader van uw beroepsactiviteit werden toevertrouwd of ter beschikking gesteld.

Onder ‘goederen’ kunnen we bijvoorbeeld koopwaar of (on)afgewerkte producten verstaan die ter bewaring of voor onderhoud of een bewerking onder uw hoede geplaatst werden.
Maar ook gebouwen en hun inhoud die u huurt of gebruikt vallen onder de waarborg van deze uitbreiding.

De dekking omvat naast de stoffelijke schade ook de immateriële gevolgschade, zoals bijvoorbeeld de kostprijs voor de gebruiksderving van het goed.

De waarborg geldt gedurende de volledige periode dat u de goederen onder uw toezicht en verantwoordelijkheid staan en waar nodig tevens tijdens het transport ervan van en naar uw bedrijf.

Deze waarborg geldt dus niet indien u zelf eigenaar bent van de goederen in kwestie of bij verlies, diefstal of verdwijning.

De beschadigingen die toegebracht worden tijdens de bewerking of behandeling vallen daarentegen onder de waarborg ‘beroepsaansprakelijkheid’.