Turn On Javascript please for correct site working!

TEL  016/820 700
CONTACT

 

Alle risico's Elektronica

Elektronische installaties worden steeds belangrijker voor de goede werking van een onderneming.

Onder elektronische installaties verstaan we elke vorm van zwakstroominstallaties zoals PC’s, copiers, PLC- en andere computergestuurde apparaten, telefooncentrales en dergelijke die steeds onmisbaarder worden in een modern bedrijf.

Alle risico’s houdt in principe in dat elke accidentele schade valt onder de toepassing van de waarborg, met uitzondering van deze die uitgesloten wordt.
Dus wanneer een paperclip in een gesofistikeerde copier vastgeraakt en de nodige schade aanricht mag u rekenen op de tussenkomst van het contract.

U kan zich ongetwijfeld de omvang voorstellen van de schade die wordt aangericht door het morsen van een verse, dampende kop koffie over een high tech laptop.

De waarborgen kunnen ondergebracht worden onder 3 grote noemers, namelijk:

1.       De feitelijke beschadiging van de bedoelde apparatuur:
Het gaat hier om de kosten ingevolge beschadiging, botsen, vallen of indringing van een vreemd voorwerp.

2.       Wedersamenstellingskosten:
Dit zijn de kosten dit gemaakt worden voor de wedersamenstelling van de gegevens en de informatiedragers.

3.       Bijkomende kosten:
Dit zijn kosten als de (tijdelijke) huur van toestellen, overuren voor de wedersamenstelling en mogelijks de aanwerving van bijkomend personeel.

 Toch zijn in het contract een aantal uitsluitingen opgenomen:

  • Opzettelijk veroorzaakte schades door houders of gebruikers. Opzettelijke beschadigingen ingevolge een inbraak of vandalisme door derden blijft wel degelijk verzekerd,
  • Schades die gedekt zijn door een onderhoudscontract of garantie,
  • Schades door kortsluiting of elektrische storing ingevolge een inwendige oorzaak,
  • Defecten zonder een aanwijsbare uitwendige oorzaak,
  • Slijtage,
  • Diefstal zonder kenmerken van braak of geweld, eenvoudige verdwijning dus,
  • Esthetische schade, zoals bijvoorbeeld schilferingen

 Belangrijke opmerking:

Toestellen of installaties die gedekt zijn onder de polis AR Elektronica hoeven niet meer verzekerd te worden in de brandpolis. Zodoende sluiten we dubbele verzekering uit en kan bespaard worden op de premie van de brandpolis.