Turn On Javascript please for correct site working!

TEL  016/820 700
CONTACT

 

Alle Bouwplaatsrisico's

De baksteen in onze maag vertaalt zich niet alleen als partikulier in de oprichting van een woning, maar ook bedrijven ontsnappen niet aan de zin om eigenaar te worden van een onroerend goed.

De ene koopt, de andere bouwt. Vooral bij de bouw en verbouwing worden we blootgesteld aan een aantal risico’s.

Hoewel we ervan uitgaan dat de bouw van eerste spade in de grond tot de definitieve oplevering in principe vlot zal verlopen biedt de ABR-polis toch een antwoord op een aantal problemen waar zowel bouwheren als aannemers mee kunnen geconfronteerd worden.

De waarborgen kunnen ondergebracht worden onder 3 grote noemers, zijnde:

1.       Burgerlijke aansprakelijkheid in de meest ruime zin

Schade die door de verzekerde (aannemer en/of bouwheer) aan derden wordt toegebracht wordt automatisch vergoed, ongeacht of een bewezen fout kan worden toegewezen aan één of meer van de betrokken verzekerden.
De ABR-verzekeraar zal nadien bij de uiteindelijke aansprakelijke verhaal uitoefenen om de uitbetaalde schadevergoeding te kunnen recupereren. Schade ingevolge een fout of de geldelijke gevolgen van de schade ingevolge burenhinder vallen onder de toepassingsvoorwaarden van het contract.

2.       De eigen schade aan de constructie

De constructie die onder de voorwaarden valt van de ABR-polis is voor haar eigen schade gedekt in alle risico’s.
Dit betekent dat elke schade gedekt is, tenzij deze die specifiek uitgesloten is.

3.       De voorlopige constructies, uitrusting en toestellen die zich op de werf bevinden (en hun toepassing vinden in de oprichting van de constructie) zijn gedekt in alle risico’s, dus ook tegen diefstal.
Ook constructies die verbouwd worden vallen onder de toepassing van de waarborg

De vergoeding omvat de kosten voor de herstelling of de vervanging van de beschadigde of gestolen materialen, constructie, installatie of voorwerpen.

Hierin zijn ook de lonen, de vervoerskosten, de honoraria van experten, vaklui en specialisten die nodig zijn om de schade te herstellen vervat.